81-506 GDYNIA, ul. STRYJSKA 24 tel./fax 058 622 62 49, 622 33 58, sanwent@sanwent.pl

 

Firma Szkolenia Kalendarz Forum
 
 
  GALERIA
     

 

 
         
 
 
         
 
 
         
       
         
         

 P.U.P. SAN-WENT Sp. z o.o., 81-506 Gdynia, ul. Stryjska 24, KRS: 0000133586, NIP: 586-010-29-32, REGON: 190029068

Kapitał zakładowy: 54.000 PLN, sanwent@sanwent.pl, tel./fax +48 58 622 62 49, 622 33 58, 622 34 41